Hướng dẫn sử dụng phần mềm VideoMakerFX để tạo một quảng cáo giới thiệu sản phẩm.
Sử dụng phần mềm VideoMarkerFX để tạo video Intro, Outro cho Video vô cùng đơn giản.
*** Các bạn có thể xem thêm về phần mềm VideoScribe:
Hướng dẫn tạo video bằng phần mềm VideoScribe phần 1

Originally posted 2020-02-27 00:00:00.